Medycyna Estetyczna i Anti-Aging - redakcja

Kwartalnik poświęcony rozwijającej się dynamicznie medycynie estetycznej oraz profilaktyce zdrowotnej

Czasopismo redagują
Grażyna Burzyńska
Magdalena Lalak

Stała współpraca
Elżbieta Haber
Agata Legan
Natalia Wall

tel.: 728 302 575
e-mail: aktiv-press@stegny.2a.pl

Adres redakcji
ul. Marynarska 14, pok. 114
02-674 Warszawa

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku